വീണ്ടും അതിര്‍ത്തി പൂട്ടി കര്‍ണാടക ; കേരളത്തില്‍ കൊവിഡ് രൂക്ഷമെന്ന് വിമര്‍ശനം#asianetnews #MalayalamLiveNews
Strict Covid inspection at Kerala Karnataka border
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  +  40  =  44