നാദാപുരം സ്വദേശിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ Kidnapp nadapuram



നാദാപുരത്ത് നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ കണ്ണൂരിൽ സ്വർണ്ണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കും

#asianetnews #MalayalamLiveNews #crime #nadapuram
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28  +    =  31